INGEN ÄR FÖR LITEN FÖR ATT SPELA FLOORCURL

Floorcurl är till För oss...

Det går bra att spela Floorcurl även om du vill sitta kvar.

...och för oss...

Floorcurl skapar lagkänsla, socialt umgänge, spänning och glädje.

... och för oss

Kombinationen avkoppling och tävling kan skapas varsomhelst.